#KubetaSpotlight – National Museum Of The Philippines

“It is best for any establishment to create and practice a proper sanitation program with accompanying guidelines.” Lauro Bernardo Inovero Chief Administrative Officer, General Administrative Services Division, National Museum of the Philippines.

Para sa isang pampublikong establisimiento tulad ng National Museum, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na programa at mga alituntunin upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang mga palikuran!

At bilang pagbibigay-pugay sa mga nagdaang kampeon ng Golden Kubeta Awards, at parte ng selebrasyon ng ikalimang anibersaryo nito, ating balikan ang mga nagdaang kampeon at ang kanilang Golden Kubeta Journey na siyang magbibigay-daan sa mas bongga at mas intense na paghahanap sa susunod na Golden Kubeta Awards winners!

#KubetaPH
#GoldenKubetaAwards

Related articles